Reprezentanti Avon : inscrieri, reactivari cont, comenzi. Afacerea ta !

Cadouri, discount pana la 50%,! Suna la 0767424612 pentru inscriere/reactivare ca reprezentant AVON

Cu AVON, copilul tau e STAR !

 contact@avontimisoara.ro 

 telefon 0767424612 / 0747429606pop_upavon-copiii

Regulamentul Oficial al Campaniei

„Cu AVON, copilul tău e STAR „

(03.02.2015)

 

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Campania promotionala „Cu AVON, copilul tău e STAR ” este organizata de Avon Cosmetics Romania S.R.L., cu sediul în Bucuresti, Str. Dinu Vintila, nr. 11, etaj 12&13, Bucuresti, sector 2, înmatriculată la Registrul Comerţului sub numărul J40/6838/1997, având C.U.I RO9738657, denumita in continuare „Organizator”.

Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România, în rubrica dedicată concursului de pe http://www.avon.ro, in perioada 03.02.2015 – 21.02.2015 (inclusiv).

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, în rubrica dedicată concursului de pe www.avon.ro.

SECŢIUNEA 2. ARIA GEOGRAFICĂ DE DESFASURARE A CAMPANIEI PUBLICITARE

Campania se desfăşoară la nivel national, pe tot teritoriul României.

 

SECŢIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

Campania se deruleaza in perioada 03.02.2015 – 16.02.2015.

Organizatorul nu îşi asumă nicio responsabilitate in legatura cu participarea la Campanie dupa data de 16.02.2015 (inclusiv), cu exceptia cazului in care o astfel de continuare ar avea loc ca rezultat al unui act aditional la prezentul Regulament, adus la cunostinta publicului prin modalitatile prevazute la Sectiunea 1 de mai sus.

 

SECŢIUNEA 4. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CAMPANIE

La aceasta Campanie pot participa persoanele fizice indiferent de cetatenie, inclusiv persoanele minore.

In cazul persoanelor minore, participarea va putea avea loc doar cu acordul reprezentantului legal (parinte, tutore sau ocrotitor legal).

NU pot participa la Campanie: firmele, brandurile sau oricare alt tip de organizatii care detin statut de persoana juridica.

La Campanie nu au dreptul să participe angajaţii societăţii Avon Cosmetics S.R.L. şi nici ai celorlalte societăţi comerciale implicate în această Campanie, precum şi niciunul dintre membrii familiilor acestora (copii, părinţi, soţ/soţie, frate/soră).

În cazul în care, în urma verificărilor desfăşurate de către Organizator, rezultă că procesul de participare a fost fraudat sau a existat o incercare de fraudare a acestuia, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a retrage Participanţilor premiile obţinute ca rezultat al activităţii lor.

Persoanele care nu îndeplinesc condiţiile impuse de Regulament, nu au dreptul să participe la aceasta Campanie şi nu pot intra în posesia premiului.

SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI

 

Pentru a putea participa la Campania Promotionala, Participanţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

1/ Să trimită o înregistrare audio/video cu durată de minimum un minut în care copilul cu vârsta între 6 – 12 ani să interpreteze o melodie la alegere până la data de 16.02.2015, pe adresa de e-mail comunicare@avon.com.

2/ Părintele, tutorele sau Reprezentantul legal (persoana care realizează înscriere) să facă parte din echipa de Reprezentanți Avon.

SECŢIUNEA 6. DESCRIEREA PREMIILOR OFERITE IN CADRUL CAMPANIEI

 

In cadrul acestei campanii publicitare, cei 10 câștigători vor fi selectați de un juriu format din angajați Avon, pe baza performanței lor din timpul înregistrării înscrise.

Se vor acorda 10 premii constând în:

Premiu Numar total

de premii

Valoarea comerciala estimata (ron)/premiu cu TVA
Ședință foto

Înregistrare audio

Înregistrare video

1 buc

33 060,75 ron

TOTAL 1 buc 33 060,75 ron

Valoarea premiului excursie se calculeaza in ron la cursul de schimb valutar din data de 03.02.2015, de 1 euro= 4.4081 ron/ euro.

 

Valoarea totală comercială estimată a premiilor este 33 060,75 ron (TVA inclus).

 

Avon Cosmetics Romania S.R.L. se obliga sa retina la sursa si sa plateasca bugetului de stat impozitul datorat pentru veniturile constand in premiul  obtinut de catre castigator in conformitate cu legislatia in vigoare privind impozitul pe venit, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

 

 

6.1 Descrierea premiilor – Sesiune foto, înregistrare audio și înregistrare video pentru 10 persoane

 

Premiu Detalii Premiu
Sesiune foto, înregistrare audio și înregistrare video pentru 10 persoane −         Sesiunea foto și înregistrările audio/video vor avea loc în București, în ziua de 21.02.2015.

−         Organizatorul va asigura cazarea pentru câștigător și un însoțitor adult în noaptea 20.02.2015 – 21.02.2015.

−         Organizatorul va asigura micul-dejun, prânzul și cina pentru fiecare câștigător, respectiv adult însoțitor.

−         Transportul se va realiza individual, urmând ca Organizatorul să deconteze: bonul de benzină/motorină, biletul de tren sau biletul de microbus.

Detaliile concrete legate de facilitatile de cazare sunt alese in mod discretionar de catre Organizator și vor fi comunicate în momentul validării câștigătorilor.

Perioada in care se va desfasura deplasarea este 20.02.2015 – 21.02.2015

Castigatorul va primi doar premiul expres prevăzut în prezentul Regulament Oficial. Castigatorul nu poate cere modificarea naturii, modelului, cantităţii, condiţiilor şi modului de acordare al premiului.

În situaţia în care câştigătorul refuză să accepte premiul câştigat, respectivul premiu nu va fi înlocuit cu un alt premiu sau beneficiu şi nici nu se va acorda contravaloarea premiului în bani.

 

SECŢIUNEA 7. METODOLOGIA DE ACORDARE A PREMIILOR, VALIDAREA CASTIGATORILOR ŞI LIVRARE A PREMIILOR

 

Un Participant va fi identificat pe toata perioada de desfasurare a Campaniei dupa numele, prenumele și adresa de e-mail trimise comunicate cu ocazia înscrierii în concurs.

 

Identificarea se va realiza, pe baza datelor comunicate in momentul validarii telefonice si/sau finale.

Dupa incheierea perioadei de înscriere, in data de 16 februarie 2015, juriul format din angajați Avon va selecta 10 câștigători care vor fi invitați să participe la o sesiune foto, o înregistrare audio și o înregistrare video.

In total se vor selecta 10 castigatori si 3 rezerve.

 

Castigatorii selectați vor putea intra in posesia premiului conform sectiunii „Validarea castigatorilor”.

7.2. Validarea castigatorilor

 

Castigatorul va fi contactat telefonic de catre un reprezentant al Organizatorului, de 2 ori in 2 zile lucratoare diferite, pe numarul de telefon comunicat la momentul înscrierii,  pentru verificarea confirmarea participării la campanie.

In situaţia în care la momentul validării telefonice câştigătorul declară că nu acceptă premiul, refuza sa furnizeze datele personale solicitate de Organizator in cadrul validarii telefonice sau nu poate fi contactat conform celor menţionate mai sus, acesta va fi invalidat si se va apela la rezerve, in ordinea desemnarii acestora. Se va urmari acelasi procedeu de validare ca si in cazul castigatorilor. In situatia in care si rezervele vor fi invalidate, atunci juriul va selecta un alt participant.

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere si nu va acorda nicio despagubire/compensatie in cazul in care acesta nu a mai putut efectua deplasarea.

De asemenea  Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru probleme, independente de vointa sa, care pot aparea, cum ar fi dar fara a se limita la:

 • mijlocul de transport nu pleaca la data si ora specificate sau cursa este anulata, ca urmare a unor probleme ale furnizorului de transport sau a altor probleme independente de vointa Organizatorului;
 • castigatorul nu ajunge la hotel la timp, iar cazarea ii este anulata;
 • daunele provocate de castigator la hotel, mijloace de transport etc., vor fi suportate integral de acesta, organizatorul neavand nicio raspundere etc.

Fiecare participant desemnat câștigător va fi însoțit de o persoană adultă (parinte, reperezentat legal sau persoana imputernicita notarial).

Existenta sau aparitia pana la data deplasării a oricarei cauze de impiedicare a castigatorului de a beneficia de premiu, nu naste nicio obligatie de compensare, despagubire sau de alta natura in sarcina Organizatorului.

Castigatorul nu poate ceda premiul unei alte persoane si nici nu are posibilitatea de a primi contravaloarea în alte bunuri a premiului si nici nu pot schimba caracteristicile premiului câstigat.

Vor fi invalidaţi câştigătorii în următoarele cazuri:

 • Câştigătorii nu respectă termenii şi condiţiile acestui Regulament Oficial;
 • Câştigătorii nu respectă condiţiile de validare enumerate în Regulamentul Oficial;
 • Câstigătorii nu pot fi contactaţi pentru validarea telefonica
 • Castigatorii refuza premiul;

 

7.4. Livrarea premiilor

 

La momentul validării câștigătorilor, aceștia vor primii toate instrucțiunile necesare deplasării.

În faza recepţionării premiilor, persoanele adulte care însoțesc câștigătorii trebuie să prezinte în original un document de identitate (CI/BI).

Reprezentantul legal trebuie sa semneze un formular prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum şi de plata oricăror daune sau pretenţii de orice natură legate de premiul respectiv, ca si toate celelalte documente prevazute in prezentul Regulament.

Înainte de sesiunea foto, respectiv de înregistrarile audio/video, se va semna un acord cu privire la folosirea drepturilor de imagine între Reprezentantul legal al fiecărui copil câștigător și Organizator, prin care acesta din urma va fi autorizat sa utilizeze si sa difuzeze informatiile, materialele si imaginile realizate constant in reprezentarea imaginii persoanei, in oricare din publicatiile sau site-urile prezente sau viitoare, inclusiv pe paginile de social media din portofoliu precum si prin orice alt mijloc de aducere la cunostinta publicului.

De asemenea, prin semnarea acestui acord, Organizatorul va fi autorizat sa utilizeze informatiile, materialele si imaginile puse la dispozitie in scop comercial, dar si sa transfere dreptul de utilizare si difuzare catre terti, inclusiv pentru aparitii in publicatii/site-uri/pagini de social media care se editeaza/difuzeaza in afara teritoriului Romaniei.

Acordul va fi valabil timp de 10 ani de zile de la data semnarii pentru utilizarea si difuzarea informatiilor, materialelor si imaginilor in oricare din publicatiile si in oricare din site-urile prezente si viitoare, inclusiv pe paginile de social media din portofoliul Organizatorului si prin orice alt mijloc de aducere la cunostinta publicului, precum si pentru utilizarea in scop comercial prin transferul drepturilor de utilizare si difuzare,  inclusiv pentru aparitii in publicatii/site-uri/pagini de social media care se editeaza/difuzeaza in afara teritoriului Romaniei nelimitat ca numar de aparitii si publicatii/site-uri.

 

SECŢIUNEA 8. RĂSPUNDERE

Organizatorul şi societăţile comerciale implicate în organizarea Campaniei nu îşi asumă răspunderea pentru imposibilitatea participării la Campanie datorită unor cauze care nu depind direct de ei.

Organizatorul nu este responsabil pentru neconformităţile care sunt/pot apărea la premiile acordate.

In cazul in care castigatorul refuza premiul sau nu poate fi validat in termenul prevazut in Regulament, acesta va fi invalidat si se va apela la rezerve, urmandu-se acelasi proces de validare, iar in cazul in care nicio rezerva nu va fi validata premiul nu se va mai acorda, ramanand in posesia Organizatorului.

Prin înscrierea in Campanie, participanţii sunt de acord să respecte Regulamentul Oficial, precum şi toate deciziile luate de Organizator şi colaboratorii săi în toate aspectele legate de implementarea Campaniei.

Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru validitatea datelor personale furnizate de către Participanţi.

Organizatorul nu are nicio obligaţie de a întreţine corespondenţă cu solicitanţii unor revendicari ce apar ulterior termenelor stabilite în prezentul Regulament Oficial sau ulterior încheierii Campaniei.

SECŢIUNEA 9.   PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

 

Prin inscrierea in Campanie participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

Inscrierea in Campanie si furnizarea datelor cu caracter personal reprezinta acordul expres al participantilor ca datele lor personale sa fie prelucrate de compania Avon Cosmetics Romania S.R.L. inregistrata ca Operator de date cu caracter personal nr.169/17.01.2007 si a posibilitatii de a le fi furnizate informatii despre produsele si evenimentele organizate de Avon Cosmetics Romania S.R.L. si partenerii sai. Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti.

Tuturor participanţilor la prezenta Campanie le sunt garantate drepturile cu privire la protecţia datelor cu caracter personal în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în special drepturile persoanei vizate cu privire la informare, la accesul la date, dreptul de intervenţie, de opoziţie, de a solicita stergerea datelor, de a se adresa instanţei competente şi de plângere către autoritatea de supraveghere.

În înţelesul Legii nr. 677/2001, principalele drepturi mai sus menţionate aparţinând persoanelor vizate au următorul continut:

 1. Dreptul de acces la date: Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la Operator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către acesta. Astfel, la cererea scrisă, semnată şi datata a persoanei respective, adresată in atentia Operatorului: Dinu Vintila, nr. 11, etaj 12&13, Bucuresti, sector 2, o dată pe an, în mod gratuit, compania Avon Cosmetics Romania S.R.L. va confirma dacă utilizează date care o privesc sau va înceta orice prelucrare a acestora.
 2. Dreptul de intervenţie asupra datelor: Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la Operator, la cerere şi în mod gratuit:
 • dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 • după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;
 • realizarea notificării către terţele persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operaţiuni efectuate conform pct. (i) sau (ii), daca aceasta notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţional faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat. Astfel, Avon Cosmetics Romania S.R.L. va rectifica, actualiza, bloca, şterge sau transforma în date anonime toate acele date a căror folosire nu este conformă dispoziţiilor Legii nr. 677/2001.
 1. Dreptul de opoziţie: Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop (reprezentând alin.2 al art.15 din legea 677/2001).

Pe durata Campaniei, Participantilor li se vor colecta următoarele date personale:

 • Nume şi Prenume;
 • Telefon mobil
 • Adresa de e-mail;
 • Orasul de resedinta

Câştigătorilor Campaniei li se vor colecta următoarele date personale:

 • Nume şi Prenume;
 • Un număr de telefon alternativ;

Scopurile constituirii bazei de date sunt: participarea la Campanie, desemnarea castigatorilor, înmânarea premiilor câştigătorilor precum si  posibilitatea de a le furnizata participantilor informatii despre produsele si evenimentele organizate de Avon Cosmetics Romania S.R.L si partenerii sai.

Organizatorul va respecta dispozitiile art.12 din Legea nr 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, referitor la transmiterea de informaţii prin e-mail şi alte mijloace electronice.

Prin înscrierea in Campanie, Participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial şi cu prelucrarea datelor cu caracter personal şi isi pot da acordul ca, în cazul în care vor câştiga, numele, prenumele şi premiul câştigat să fie folosite în scopuri publicitare, fără alte obligaţii sau plăţi.

Anuntarea castigatorilor va fi un eveniment public, numele castigatorilor urmand sa fie facut public potrivit legislatiei in vigoare.

Datele sunt protejate conform legislatiei in vigoare pentru confidentialitatea si securitatea prelucrarii datelor.

SECŢIUNEA 10.   ÎNCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate înceta înaintea termenului menţionat în Secţiunea 3 numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive îndependente de voinţa sa, de a continua prezenta Campanie sau printr-o decizie a Organizatorului, dar numai dupa anuntarea prealabila a publicului.

SECŢIUNEA 11.   LITIGII

În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi participanții la Campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, parţile implicate în litigiu se vor adresa pentru soluţionare instanţelor competente române în jurisdicţia cărora se află Organizatorul. Orice reclamaţii sau sesizări referitoare la Campanie se primesc în scris, la adresa Str. Dinu Vintila, nr. 11, etaj 12&13, Bucuresti, sector 2, pâna la data de 1 aprilie 2015 (inclusiv).

Reclame

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

informatie

Această înregistrare a fost postată la februarie 7, 2015 de în Avon Timisoara şi etichetată , .
%d blogeri au apreciat asta: